Anayasa Mahkemesi’nin 2015/98 ve 2015/99 Sayılı Kararları – 7/1-(b) Bendinin İptali Talebinin İncelenmesini Beklemeye Devam Edeceğiz

anayasamah7b

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendinin, Anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali için Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce yapılan 2015/92 ve 2015/93 sayılı talepler, hatırlanacağı üzere Anayasa Mahkemesi’nin 2015/98 ve 2015/99 sayılı kararları ile reddedilmişti.

IPR Gezgini’nde tarihinde yayınlanan “Anayasa Mahkemesi Kararı Biraz Daha Beklenilmesi Gerektiğini mi Söylüyor?” (http://wp.me/p43tJx-s1) başlıklı yazımızda, Anayasa Mahkemesi kararının muhtemel gerekçesini tahmin etmiş ve kanaatimizce ret gerekçesinin, Anayasa Mahkemesi önünde halihazırda beklemekte olan aynı içeriğe sahip, yani 7/1-(b) bendinin iptali talebini içeren 2015/15 esas sayılı talep olduğunu ifade etmiştik.

Anayasa Mahkemesi internet sitesinde, 2015/98 ve 2015/99 sayılı kararlarını yayınladı ve tahminiz yanlış çıkmadı.

anayasamahk.7bgerekçesi

Anayasa Mahkemesi kararlarında, “4. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme tarafından, itiraz konusu kural hakkında daha önce de Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulduğu anlaşılmakta olup Mahkememizin E.2015/15 esasına kayıtlı olan bu başvurunun,  bakılmakta olan dava dosyası için de bekletici mesele sayılması gerekirken, tekrar başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. 5. Açıklanan nedenlerle, 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşılan itiraz başvurusunun, Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin reddi gerekir.” ifadelerini kullanarak, 7/1-(b) bendinin Anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali için yapılan 2015/92 ve 2015/93 sayılı talepleri reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının; http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/e93ae013-dca3-46a3-bdff-ccaf203bcb69?excludeGerekce=False&wordsOnly=False ve http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/6729fafc-1851-40bc-abe6-8585aa5f2c02?excludeGerekce=False&wordsOnly=False bağlantılarından görülmesi mümkündür.

7/1-(b) bendinin akıbetini Anayasa Mahkemesi’nce muhtemelen bu ay (Aralık 2015) görüşülecek 2015/15 esas sayılı iptal talebi belirleyecektir.

Okuyucularımızla birlikte 2015/15 esas sayılı iptal talebine ilişkin kararı merakla beklemeye devam edeceğiz.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2015

unsalonderol@gmail.com

Bir Cevap Yazın