İLKELER, YAZARLIK ve YAZI KURALLARI

İLKELER

 • IPR Gezgini başlangıçtan bu yana bağımsızlık, tarafsızlık ve gönüllülük esasıyla hareket etmektedir ve bu üç ilkeyi temel alarak yayın hayatına devam edecektir.
 • Site yazarları, yazıları karşılığında herhangi bir ücret almamıştır ve almayacaktır. Yazıları için maddi karşılık talep eden yazar adaylarının talepleri reddedilecektir.
 • IPR Gezgini kurulduğu günden bu yana reklam almamıştır ve reklam alınması düşünülmemektedir.
 • IPR Gezgini, sitenin kayıt, geliştirilme ve tüm diğer masraflarını yazarlarının bireysel katkılarıyla sağlamıştır. Sitenin geliştirilmesi için bağış yapmak isteyenler olması halinde, bağış yapana teşekkür edilecek, ancak bunun dışında, bağış yapanın reklamı yapılmayacak veya kendisiyle sponsorluk ilişkisi içerisine girilmeyecektir.
 • Site yazarları, IPR Gezgini’nin doğal temsilcisi rolüne de sahiplerdir. Yazarların site hakkında yaptıkları konuşmalarda yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.
 • IPR Gezgini web sitesi dışında site adına yayın yapılacak podcast, YouTube kanalı ve benzeri her tür yazılı, sesli, görüntülü ortamda da yukarıda sayılan kurallar geçerli olacaktır.
 • Sitenin temsil ve açıklama organı Editörler Kurulu’dur. Editörler Kurulu’nun onaylamadığı hususlarda IPR Gezgini adına yazılı veya sözlü açıklama yapılamaz. 
 • IPR Gezgini yazar kadrosu gönüllülük esasıyla yazan kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, aynı veya benzer alanlarda yayın yapan veya yayın yapmasa da bilinen kişilere sitede yazmaları için resmi teklif götürülmesi benimsenen bir yöntem değildir. Bununla birlikte, sitenin herkesin katkısına açık olduğu yazarlar tarafından belirtilerek, olası katkılar için site adres olarak gösterilebilir.
 • Siteye katkı sunmak isteyenler iprgezgini@gmail.com adresinden veya sitede belirtilecek diğer iletişim kanalları yoluyla Editörler Kurulu’na taleplerini iletebilir. Talepler site yazarları aracılığıyla da Editörler Kurulu’na iletilebilir.
 • Editörler Kurulu, site yazarları arasından oluşturulacak ve bir yıl süreyle görev yapacaktır. Kurul 3 kişiden oluşur ve kararlarını oyçokluğu ile alır. Editörler Kurulu’na girebilmek için yazarın sitede en az 2 yıldır yazması gereklidir. Kurul üyeleri site yazarları tarafından belirlenir.
 • Sitede yazarlık unvanını elde etmiş yazarlar, yazılarını Editörler Kurulu’nun denetimi olmaksızın yayımlayabilirler. Yazarlık yetkisi elde etmemiş yazar adayların tümü tarafından sunulan yazılar editörler tarafından değerlendirilecektir.
 • Editörler siteye gönderilen yazıların yayına uygun olup olmadığını denetler, gerekli düzeltme veya önerileri yapar ve yazarla bu içerikteki iletişimi sürdürür.
 • Her yazı bir editör tarafından denetlenir. Bir editörün yayına uygun bulduğu yazı ek bir prosedüre tutulmaksızın yayımlanır. Yayına uygun bulunmayan yazılar, Kurula sunulur ve Kurul yazı hakkında yayın veya ret kararı verir. Editörler Kurulu çalışma düzenini kendisi belirler.
 • IPR Gezgini’nde yazarlık statüsünü kazanılması için sitede aşağıdaki şartları yerine getirebilecek şekilde yazı yayımlamak gereklidir:

YAZARLIK İÇİN PUAN SİSTEMİ

YAZARLIĞA HAK KAZANMAK İÇİN BİR YIL İÇERİSİNDE 24 PUAN GEREKİR

(PUANLAR BİR SONRAKİ YILA DEVRETMEZ – OLAĞANÜSTÜ HALLER İSTİSNADIR)

* 5 PUAN: UYGULAMA – KAVRAM ANALİZİ İÇEREN DETAYLI – AKADEMİK FORMATA YAKIN MAKALELER

* 4 PUAN: YABANCI  MAHKEME – OFİS KARARI, YABANCI UYGULAMA METİNLERİNİN DETAYLI AKTARIMI

* 3 PUAN: ULUSAL MAHKEME – OFİS KARARI, YERLİ UYGULAMA METİNLERİNİN DETAYLI AKTARIMI, FLAŞ HABER NİTELİĞİNDEKİ METİNLERİN – YENİ UYGULAMALARIN TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAZIMI

* 2 PUAN: KILAVUZ TİPİ BİLGİLENDİRME METİNLERİ, ANALİZE DE YER VEREN ÖNEMLİ YERLİ VEYA YABANCI HABER AKTARIMI, YABANCI UYGULAMA METİNLERİNİN BASİT AKTARIMI

* 1 PUAN: ANALİZ İÇERMEYEN HABERLER, ETKİNLİK İZLENİMİ AKTARIMLARI

* 0,5 PUAN: ETKİNLİK DUYURUSU  

 • Yazarlık statüsünü kazanan kişiler bu statüyü korumak için statünün elde edildiği andan itibaren 1 yıl içerisinde aşağıdaki yayın şartlarını yerine getirmelidir:

YAZARLAR İÇİN PUAN SİSTEMİ

YAZARLIĞI SÜRDÜRMEK İÇİN BİR YIL İÇERİSİNDE 20 PUAN GEREKİR

PUANLAR BİR SONRAKİ YILA DEVRETMEZ – OLAĞANÜSTÜ HALLER İSTİSNADIR – YAZILAR İÇİN VERİLECEK PUAN YUKARIDAKİLERLE AYNIDIR

 • IPR Gezgini’nde toplamda 30 yazıyı geçmiş yazarlar, bir yıl boyunca yazı sunmasalar da, bir yıl süreyle puan sisteminden muaf olacaklardır.
 • Yazarlık statüsünü devam ettirebilmek için gerekli şartları yerine getirmeyen yazarlar, takip eden yıl “katkı sağlayanlar” statüsüne geçecek, bir sonraki yıl içinde de gerekli şartları yerine getirmezlerse sitenin yazarları arasından çıkartılacaktır.

IPR GEZGİNİ YAZI ve YAYIM KURALLARI

IPR Gezgini’nde yayımlanması istenen yazılar için aranan temel nitelikler ve katkı sunmak isteyenlerden beklentiler aşağıda maddeler hâlinde bilginize sunulmuştur.

1- IPR Gezgini’ne göndereceğiniz her yazının yazar tarafından mutlaka en az bir kez gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yazar tarafından yapılacak incelemede yazının aşağıda yer alan şartları kümülatif olarak sağladığı kanaatine varılmalıdır:

 • Yazı herhangi bir içerik hatası içermemelidir.
 • İçeriğe dair gerekli araştırma yazar tarafından tamamlanmış ve bu husus yazıya açıkça aktarılmış olmalıdır.
 • Yazı içeriği okuyuculara düzgün ve anlaşılır biçimde aktarılmalıdır.

Yukarıda yer verilen şartların sağlanması halinde yazı IPR Gezgini’ne gönderilebilir.

Aksi hâlde, ilgili yazı, IPR Gezgini Editörler Kurulu tarafından detaylı incelemeye alınmadan düzeltme talebiyle yazara doğrudan iade edilecektir.

2- IPR Gezgini’nde yayımlanması istenilen yazılar veya makaleler aşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanmalıdır:

 • Yazı veya makale içerisinde yer alan cümlelerin ve ifadelerin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
 • Yazı veya makale Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır. Bu kapsamda düşük veya anlamsız cümlelere yer verilmemesi, özne- yüklem uyumuna dikkat edilmesi, noktalama işaretlerinin yerinde ve uygun kullanılması gerekmektedir. Çok uzun ve karmaşık cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır.
 • Yazı veya makale içerisinde kısaltma kullanılması durumunda, bu kısaltmaların fikri mülkiyet hukuku terminolojisine uygunluğu önemlidir. Kural olarak kısaltma başlıkta, özette ve cümleye başlarken kullanılmamalıdır. Kısaltmanın ilk kullanımından önce, ilgili ibarenin metin içerisinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılmalı ve kısaltma parantez içerisinde yer almalıdır.
 • Herhangi bir yabancı kaynaktan Türkçeye tercüme yapılması durumunda tercümenin düzgün ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmektedir.

3- Yazılarda veya makalelerde fikri mülkiyet hukuku kavramları uygun ve yerinde kullanılmalı ve alan pratiğine yabancı ifadeler kullanılmamalıdır.  IPR Gezgini’ne katkı sağlamak isteyenler fikri mülkiyet hukuku terminolojisine hâkim olmalıdır.

4- Yazılarda incelenen mahkeme kararı veya ulusal veya uluslararası fikri mülkiyet ofisi kararlarının detayları (taraflar, kararı veren makam, karar tarihi, karar numarası) metin içinde kararın ilk bahsedildiği yerde belirtilmelidir. Yazıda incelenen kararlara ya da kaynak olarak işaret edilen metinlere okuyucuların doğrudan ulaşmasına imkan veren bağlantıların linkleri de yazının sonunda yer almalıdır.  

5- IPR Gezgini’nde yayımlanan veya yayımlanmak için gönderilen yazı ve makalelerde reklam yapılamaz ve reklam olarak algılanabilecek ifadelere yer verilemez

6- IPR Gezgini’nde yayımlanması için Editörler Kurulu’na gönderilen yazı veya makale tek seferde yayımlanamayacak kadar uzun ise metin, anlam ve bütünlüğü bozulmayacak biçimde iki veya daha fazla bölüme ayrılarak ve her bir parçası farklı bir günde olacak şekilde yayımlanacaktır.

Bu hallerde ilk yayımlanan bölümün başına yazının toplamda kaç seferde yayımlanacağını belirten bir açıklama yazılmalıdır. İlk yazıdan sonra takip eden bölümlerin başında ise okuyucuların ilk yazıyla bağlantı kurmasını sağlayacak bir açıklama bölüm başına eklenmelidir.

Bu şekildeki uzun yazı veya makalelerin IPR Gezgini Editörler Kurulu’na bir bütün hâlinde ve tek seferde iletilmesi gerekmektedir.  Ayrıca bu tür yazılar veya makaleler birden fazla günde yayımlansa da tek bir yazı veya makale olarak kabul edilerek puanlanacaktır. Söz konusu puanlama sistemine bu sayfadan görülebilir.

7- IPR Gezgini’nde yazarlık statüsünün kazanılmasına ve korunmasına ilişkin koşullar da yine bu sayfada mevcuttur. Belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda IPR Gezgini yazarı unvanı elde edilemez ve yazarlar kadrosuna dâhil olunamaz.

8- IPR Gezgini’ne yayımlanması için gönderilen yazılar veya makaleler Editörler Kurulu tarafından incelemeye alınmaktadır. Editörler Kurulu, yukarıdaki koşulları taşımayan yazıları veya makaleleri düzeltme talebiyle yazının veya makalenin sahibine gönderebilir. Düzeltme talebinden sonra da gerekli değişikliklerin veya düzeltmelerin yapılmaması hâlinde Editörler Kurulu, yazıların IPR Gezgini’nde yayımlanmamasına karar verebilir.