YAZARLAR


ipr_gezgini_logoYAZARLARSite kurucusu ve yazarı Önder Erol ÜNSAL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nda göreve başlamıştır. 2012 yılında bir yıl süreyle Cenevre’de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten, WIPO-EUIPO başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılım sağlamıştır. Mayıs 2020’de kurumdaki görevinden ayrılmıştır, o tarihten bu yana fikri mülkiyet danışmanı olarak çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. (İletişim için: unsalonderol@gmail.com)

Önder Erol Ünsal’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: http://iprgezgini.org/author/onderunsal/Özlem FÜTMAN, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 1995 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır. 1996 yılında fiilen Fikri Haklar alanında çalışmaya başlamıştır. 1999 yılından bu yana, şimdiki adıyla, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka ve patent vekilidir. 2005 yılında ABD’de University of New Hampshire School of Law Franklin Pierce Center for Intellectual Property’de “Fikri Mülkiyet ve Teknoloji” alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. ÖZLEM FÜTMAN Fikri Haklar alanında  çok sayıda uluslararası derneğin aktif üyesidir, muhtelif konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır ve makaleleri uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. (İletişim için: ofutman@gmail.com )

Özlem Fütman’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:  

https://iprgezgini.org/author/ozlemfutman2/Osman Umut KARACA 1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayan yazar, kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2013 ila 2021 yıllarında Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) avukatlığını yaptı. Bu görevi sırasında; 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması sürecinde aktif olarak görev aldı, Kurum’un Arabuluculuk Komisyonu Üyeliği görevini yürüttü, TÜRKPATENT’te göreve başlayan aday memurların eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı, Kurum’u birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte temsil etti. 2014 yılından beri fikrî ve sınai haklar hukuku alanında bilirkişilik, 2018 yılından beri arabuluculuk, 2020 yılından beri fikrî ve sınai haklar hukuku alanında uzman arabuluculuk yapan yazar, hâlihazırda serbest avukatlık yapmaktadır. Yazarın, sınai mülkiyet haklarına ilişkin iki kitabı ile birçok hakemli ve hakemsiz makalesi bulunmaktadır. Yazar, 2018 ila 2022 yıllarında Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğü Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulunun 2022 yılından beri Başkanıdır. (İletişim için: osmanumutkaraca@hotmail.com)

Osman Umut Karaca’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

https://iprgezgini.org/author/oukaraca/Gonca ILICALI, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent Enstitüsü’nde göreve başlamıştır. O tarihten bu yana, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nda ve Sınai Mülkiyet Uzmanı unvanı altında görevine devam etmektedir. 2013 yılında bir yıl süreyle Cenevre’de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten WIPO, EUIPO ve FAO başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılım sağlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (İletişim için: gilicali12@gmail.com)

Gonca Ilıcalı’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:  https://iprgezgini.org/author/goncailicali/Güldeniz DOĞAN ALKAN, 2001 yılında Panthéon-Assas (Paris II) Üniversitesi’nde başladığı hukuk eğitimini, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamlamıştır. 2007 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır ve fikri mülkiyet alanında çalışmaktadır. 2008 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka vekilidir. 2009 yılında patent vekilliği unvanını elde etmiştir. 2011 yılında Gazi Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği Hukuku” yüksek lisans programını tamamlamış ve tezini marka hukuku alanında yazmıştır. Fikri Mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası birçok derneğin aktif üyesidir ve makaleleri uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. (İletişim için: guldenizdogan@hotmail.com)

Güldeniz Doğan ALKAN’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/gldenizdoanalkan/Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı alara.foto_-1.jpg

Alara NAÇAR SEÇKİN, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi hukuk fakültesinden tam burslu olarak mezun olmasının ardından İstanbul’da fikri mülkiyet alanında çalışan bir hukuk bürosunda yasal stajını tamamlayarak avukat olmuştur. Yasal stajının bitimini takiben Pan-European Seal Staj Programıyla İspanya’nın Alicante şehrindeki Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) bir sene boyunca İtiraz Birimi’nde çalışarak marka başvurularına itiraz kararları yazmıştır. 2020 yılı itibariyle ilgili sınavlarda başarılı olarak Marka Vekili olmaya hak kazanan yazar, hali hazırda Ankara Üniversitesi, WIPO ve TÜRKPATENT işbirliğinde yürütülen Fikri Mülkiyet yüksek lisans (LL.M.) programına devam etmektedir. İleri düzeyde İngilizce, iyi seviyede Almanca ve orta seviyede İspanyolca bilmektedir. (İletişim için: nacar.alara@gmail.com)

Alara Naçar’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/alaranacar/Elif AYKURT KARACA: 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamlayan yazar, Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2011 ila 2012 yılları arasında süre serbest avukatlık yapmıştır. 2012 yılının başında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünde Telif Hakları Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış 2013 yılının Nisan ayında bu görevinden ayrılarak Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent ve Marka Kurumunda çalışmaya başlamıştır. Yazar, Sınai mülkiyet uzmanı sıfatıyla Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi olarak Türk Patent ve Marka Kurumundaki görevine devam etmektedir. 2013 yılında düzenlenen marka vekilliği ve patent vekilliği sınavlarında başarılı olarak marka vekilliği ve patent vekilliği yapma yeterliliği elde eden yazar,  22.12.2016 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması sürecinde aktif olarak görev almıştır. 2016 yılında yapılan Arabuluculuk Sınavında başarılı olan yazar, 2018 yılının Eylül ayından bu yana Sicile kayıtlı Arabulucudur. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar, eğitim hayatına Hacı Bayram Veli Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı bünyesinde doktora düzeyinde devam etmektedir. Yazar, 2019 Ekim ayından bu yana Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde “Görevlendirilmiş Ulusal Uzman” (Seconded National Expert) olarak İspanya’nın Alicante şehrinde görev yapmaktadır.

Elif Aykurt Karaca’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

https://iprgezgini.org/author/elifaykurtkaracaMustafa Güney ÇALIŞKAN, 2007 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Dairesinde Sınai Mülkiyet Uzmanı (patent uzmanı) olarak görev yapmaktadır. 1998 yılındaki ÖYS sınavında Türkiye 16.’sı olarak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde burslu okumuştur. 2018 yılında geçici görevlendirmeyle Cenevre’de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının PCT departmanında uzman olarak çalışmıştır. Avrupa Patent Ofisinin çok sayıda patent araştırma inceleme seminerine katılmış, Alman Patent ve Marka Ofisinde patent uzmanlarıyla birebir çalışmalar yapmıştır. Bunun yanı sıra A.B.D., Japonya ve Çin Patent Ofislerinin düzenlediği seminerlere katılmıştır. Kurumda ulusal ve uluslararası patent başvurularına araştırma ve inceleme raporu düzenlemeye devam eden yazarın fikri mülkiyet alanındaki hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bir kitabı bulunmaktadır. 2012–2020 yılları arasında 150’nin üzerinde TÜRKPATENT uzman yardımcısına araştırma stratejileri ve patentlenebilirlik üzerine eğitimler vermiş olan Çalışkan ileri seviye İngilizce ve orta seviyede Çince bilmektedir. (İletişim için: guneycaliskan@gmail.com)

Mustafa Güney Çalışkan’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

https://iprgezgini.org/author/guneycaliskan/Mine (GÜNER) SUNAY, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 2010 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Avukatlığa başladığından beri başta marka ve telif hakları hukuku olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında çalışmaktadır. Tüketici ürünleri, perakende ve medya sektörlerindeki şirketlerin marka ve telif hukuku sorunları üzerinde özel olarak yoğunlaşmaktadır. 2016 senesinde geçici görevlendirme ile dünyanın önde gelen tüketici ürünleri şirketlerinden birinin Londra ofisinde global marka hukuku danışmanı olarak çalışmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda kayıtlı marka (2009) ve patent (2013) vekilidir. Fikri mülkiyet hukuku alanında düzenli olarak pek çok yayın yapmakta olup, bu alanda önde gelen uluslararası derneklerin de faal bir üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. (İletişim için mine.guner@gmail.com)

Mine (Güner) SUNAY’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

https://iprgezgini.org/author/minegunersunay/Büşra BIÇAKCI, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve bu lisans eğitimi kapsamında ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde burslu olarak 1 yıl süreyle Paris (V) Sorbonne Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Marka kavram ve yönetimine olan ilgisini ikinci üniversite eğitimi kapsamında Anadolu Üniversitesi’nde aldığı ve 2019 yılında tamamladığı Marka İletişimi eğitimi ile pekiştirmiştir. Yüksek lisansını ise Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) bünyesinde European and International Business Law, L.LM alanında 2022 yılında tamamlamıştır. Fikri mülkiyet alanında hazırladığı yüksek lisans bitirme tezi tam puan alarak derece yapmıştır. 2016 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır ve fikri mülkiyet alanında çalışmaktadır. Fikri Mülkiyet alanında pek çok yayın yapmakta olup, yabancı kuruluşlarla işbirliği içindedir. İyi düzeyde İngilizce ve giriş seviyesinde Fransızca bilmektedir. (İletişim için: busrasbicakci@gmail.com)

Büşra Bıçakcı’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/busrabicakci/
7 thoughts on “YAZARLAR”

  1. Böylesine kaliteli ve bilgili insanlarin bir araya toplanarak güzel işler başarmasi beni cok mutlu etti.Herbirinizi ayri ayri tebrik ediyor, basarilarinizin devamini diliyorum.

Bir Cevap Yazın