YAYIN ALANLARI ve İÇERİK

  • IPR Gezgini’nde fikri mülkiyetin her alanı ile ilgili ve bağlantılı yazılar başta olmak üzere; veri güvenliği, verilerin korunması, yapay zeka ve hukuk, internet özgürlükleri, teknoloji – insanlık hakları ilişkisi, dava şartı arabuluculuk gibi konularda yazılar yayımlanacaktır.
  • IPR Gezgini, siteye katkı vermek isteyen ve yazılarında site tarafından aranan nitelikler mevcut olan herkese açıktır.
  • İlk maddede sayılan ana alanlar Editörler Kurulu tarafından genişletilebilir.
  • IPR Gezgini’nin hedef kitlesi, fikri mülkiyet alanında ve ilk maddede belirtilen diğer alanlarda çeşitli pozisyonlarda çalışan ve bu alanlara ilgi duyan alan profesyonelleri ve bu alanlarda yetkinlik kazanmak isteyen, temel bilgi düzeyine halihazırda sahip kişilerdir. Çeşitli pozisyonlar tabiriyle kast edilen ilgili alanlarda çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, avukatlar, hakimler, akademisyenler ve marka-patent vekilleridir.
  • IPR Gezgini’nde yayımlanacak yazılar, ilke olarak, alanlar hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan ve alanlara yeni başlayacak kişilere yönelik olmayacaktır. Bu bağlamda; tanıtım metni, temel kılavuz, ana kavramların açıklanması içerikli yazılar sitede yer almayacaktır. Editörler Kurulu’nun özel bir proje tanımlayıp, bu projenin seri yazıları kapsamında başlangıç düzeyinde bilgilere de yer verilmesine karar verme hakkı saklıdır.
  • Sitede yayımlanacak yazılarda beklenen temel içerik, ilk maddede belirtilen alanlardaki dikkat çekici ulusal veya uluslararası mahkeme – idare kararlarının, önemli haberlerin, uygulama kılavuzlarının, kavramsal analizlerin aktarılması, tartışılması veya irdelenmesi yönünde olacaktır. Yazılacak kararların güncel olması şart değildir; ulusal veya uluslararası düzeyde önem taşıyan veya dikkat çekici olan geçmiş dönemlere ait kararlar da sitede yazılabilir.
  • Editörler Kurulu, bu ilkeleri siteye gönderilen yazılar bakımından değerlendirme ve aynı zamanda ilkeleri güncelleme yetkisine sahiptir.
  • Yazarlık yetkisini elde etmiş kişiler, haftanın belirlenmiş bir gününde kişisel zevkler, sanat, spor veya benzeri sitenin ana konularıyla bağlantısız diğer konularda yazılar da yayımlayabilir.