BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

Yabancı Ofis veya Mahkemelerin marka başvuruları hakkında verdikleri kararları, öncelikle sizin yorumunuza sunarak aktardığımız “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin ikinci sorusunu yöneltiyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler) ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

 

 

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

 

 

TORO

 

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

Karıştırılma olasılığı gerekçeli bu itirazın sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi farklı sonuçlara varıyor ve Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını iptal ediyor.

Sizce, davanın sonucunda ne tip bir karar verilmiştir veya siz olsaydınız karıştırılma olasılığı incelemesi sonucunda hangi karara varırdınız?

Genel Mahkeme’nin kararı yarınki (muhtemelen) yazıda yer alacak, bu aşamada sizlerin yorum ve değerlendirmelerini almak bizi mutlu edecek.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com 

4 thoughts on “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?”

  1. Öncelikle paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Markanın tanınmışlığı istisnasının olmaması varsayımıyla başlarsak, BADTORO marka tescil başvurusuna ilişkin TORO kelime ve TORO kelime+şekil markalarıyla karıştırılma ihtimalinin birtakım kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle karıştırılma tehlikesiyle karşı karşıya gelen ortalama tüketicilerin karşılarına çıkan markaları her zaman yan yana koyup karşılaştırma imkanına sahip olmamaları söz konusudur. Burada ortalama tüketiciler, orta ölçüde bilgisi olan, yeterli düzeyde gözlemleyen ve dikkatli davranan tüketicileri ifade eder. Dolayısıyla markaya ilişkin küçük detayları akıllarında tutamayıp markanın hafızalarında kalan özelliklerinden hareketle markalar arasında tercih yapmaya çalışırlar. İkinci olarak anılan tescilli markalarla BADTORO işareti arasında özellikle asli ayırt edici unsurları bakımından ses, şekil veya anlam benzerliği olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ayrıca markanın karıştırılma ihtimalinin bütünlük ilkesi uyarınca asli ve tali unsurları ayrıştırılmaksızın değerlendirilmesi gerekir. Son olarak karşılıklı etkileşim içinde olan tüm bu kriterlerin somut olay bakımından karıştırılma ihtimalinin genel bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Olayda kanaatimce anılan tescilli markalardan farklı olarak TORO kelimesinin başına BAD kelimesi getirilmek suretiyle ayırt edicilik sağlanmış, hem işitsel hem de görsel benzerlik riski ortalama tüketici nezdinde bertaraf edilmiştir. Dolayısıyla BADTORO kelime+şekil kombinasyonu tescilli markalardaki boğa şeklinden farklı olarak bütünsel bir anlam kazanmıştır. Ayrıca TORO kelime ve TORO kelime+şekil markalarındaki boğa ile BADTORO başvurusundaki boğa arasında görsellik bakımından benzerlik olmadığı savunulabilir.

  2. Bana göre ikinci marka 1. Markayla benzerlikler taşıyor. Toro isminin aynı olması, boğa ve siyah renkler, aynı ürünlerin tüketicileri açısından karıştırılabilir, ilk marka logo değiştirerek devam ediyor diye düşünülebilir. Tabi ilk toro markasının ne kadar piyasada tanınır olduğu, tüketicilerin benzerliği de önemli. Henüz kararı paylaşmasınız sanırım ama benim görüşüm ilk görüş aksine karıştırma ihtimali olduğu. Saygılarımla

Bir Cevap Yazın