Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) İnternet Sitesi Yayında

mapader.logo

 

Kuruluşunu okuyucularımızla paylaştığımız Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER)‘nin internet sitesi http://www.mapader.org adresinde yayına başladı.

MAPADER; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nde çalışan marka ve patent uzman ve uzman yardımcılarının mesleki örgütü olarak kurulmuştur.

Üyeleri arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek; üyelerinin mesleki bilgi birikiminin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak; üyelerinin meslekleriyle ilgili konularda araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yayınlamak; üyelerinin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak ve mesleki sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak amaçlarıyla 2015 yılı ilk yarısında kurulan MAPADER, kuruluşa ilişkin bürokratik işlemleri tamamlamıştır ve 2015 yılı sonbaharından itibaren faaliyetlerine hızlı biçimde devam etmeyi öngörmektedir.

MAPADER’in amaçları ve yapısı hakkında detaylı bilginin www.mapader.org adresi ve sitede belirtilen iletişim yolları kullanılarak edinilmesi mümkündür.

MAPADER, sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle ve diğer kurumlarla temasa geçerek, ortak çalışma, eğitim ve işbirliği alanlarının belirlenmesini amaçlamaktadır ve bu konularda her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaktır.

MAPADER’in ülkemizde sınai mülkiyet haklarının daha iyi anlaşılması, uygulanması ve geliştirilmesi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren tüm paydaşlar arasında bir köprü vazifesi kurması temennisiyle IPR Gezgini olarak MAPADER‘e faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2015

unsalonderol@gmail.com

 

Bir Cevap Yazın