Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) Kuruldu

mapader.logo

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nde çalışan marka ve patent uzman ve uzman yardımcılarının üye olabileceği, Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER), 2015 yılının ilk ayında kuruldu ve dernek Mart 2015’ten itibaren üye kayıtlarına başladı.

Dernek tüzüğünde MAPADER‘in amacı;

(a) Üyeler arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,

(b) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

(c) Üyelerin mesleki bilgi birikiminin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(ç) Üyelerin meslekleriyle ilgili konularda araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yayınlamak,

(d) Üyelerin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

(e) Meslekî sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak,

olarak tanımlanmıştır.

Şu an görevde bulunan Geçici Yönetim Kurulu, üye kayıtlarını tamamlayacak, kuruluş çalışmalarını sonuçlandıracak, tanıtım başta olmak üzere çeşitli faaliyetleri başlattıktan sonra, 2015 yılının ilk yarısında yapılması planlanan Genel Kurul’la görev ve yetkilerini, yeni Yönetim Kurulu’na devredecektir.

Dernek internet sitesi henüz erişime açılmamış olduğundan, dernek ve faaliyetleri şu an için sosyal medya aracılığıyla takip edilebilir.

Dernekle temas için aşağıdaki bağlantıların ve e-posta adresinın kullanımı mümkündür:

mapader@outlook.com

http://www.mapader.org (site yapım aşamasında)

https://www.facebook.com/pages/Marka-ve-Patent-Uzmanlar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-MAPADER/380415092140083

https://twitter.com/mapadernegi?s=04

Ayrıca, arzu eden ilgililerin, dernek hakkında unsalonderol@gmail.com adresinden benimle temasa geçmesi de mümkündür.

MAPADER kısa süre içerisinde, sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlarla temasa geçerek, ortak çalışma ve işbirliği alanlarının belirlenmesini sağlayacaktır.

Derneğin faaliyet alanı, TPE’nde görevli marka ve patent uzman ve yardımcılarının mesleki birliktelik veya menfaatlerinin sağlanması ile sınırlı tutulmamış ve mesleki alanda yayın, araştırma, inceleme yapılması ve mesleki sorunlara çözüm üretilmesi de amaçlar arasında sayılmıştır. Bu çerçevede, MAPADER‘in gelecek dönemlerde sınai mülkiyet hakları alanında önemli faaliyetlerde bulunacağı beklenmekte ve arzulanmaktadır.

MAPADER‘in kuruluşunun tüm sınai mülkiyet hakları camiası için hayırlı olmasını diliyor ve derneğe gelecekte başarılar diliyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

 

Bir Cevap Yazın