Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, 

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

4 thoughts on “Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)”

 1. Merhaba,

  Benim fikrimce;

  1-genel görünüm itibariyle standart şişe görünümünden farklı dolayısıyla “ayırt edici nitelikten yoksunluk” denilemez,denmemeli koruma alabilmelidir.

  2- Karıştırılma ihtimalinden new orleans pelicans iptal edilmelidir.

  3- Antonio Rubini ve Rutini marklarının karıştırılma ihimali yok ,bakıldığında rubini rutini tek harf benzerliği ve fonetik benzelik var ama Antonio Rubini olunca bu fonetik benzerlik değişiyor ve marka başka bir hal alıyor.

 2. Rutini vs. Antoni Rubini olayında, sonraki marka isim-soyisim gibi gözükmekte ve iki kelimeden oluşmakta olsa dahi, bu tip kelime markalarında “ikinci” kelime ile, soyisimle markayı telaffuz etme ve vurgu yapma eğilimi olabiliyor. Önceki markanın tanınmışlık derecesi ve mal ve hizmetlerin türü de işin içine girerse, somut olayın koşullarına göre bir hükümsüzlük nedeni doğması olası.

 3. 1. Belirtilen tasarımda şişe normal şişelerde farklı bir tasarım içerdiğinden ayır ediciliği vardır.
  2. Pelikan markasının tanınmışlığı dikkate alınarak belirtilen markanın iptali gerekmektedir.
  3. Antoni Rubini markası her ne kadar ilk aşamada rutuni markası ile benzer gözükmese bile İtiraz aşamasında bilinirlik ve tanınmışlık varsa verilen karar doğrusudur.

 4. 1.Şişe ayırd edici özellik taşıyor, Adalet Divanı Genel Mahkemesi korunmaya değer görmüştür.

  2.Logolar çok farklı ama isimlerin pelikan olması ve markanın tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini açık olduğundan; aynı mal ve hizmetler alanında bu markanın tesciline izin verilmemeli

  3. RUTINI ve ANTONIO RUBINI fonetik açısından çok benziyor, tasarım da yerleşmiş viski şişesi algısıyla örtüşüyor.hükümsüzlüğe karar verilmelidir.

Bir Cevap Yazın