Anayasa Mahkemesi 7/1-(b) Bendinin İptali Talebini Reddetti

anayasamah7b

 

Beklenen karar sonunda açıklandı.

Anayasa Mahkemesi 23 Aralık 2015 tarihinde aldığı kararla 2015/118 sayılı kararla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendinin iptali için Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan talebi oybirliği ile reddetti. Karar, bugün yani 7 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gerekçeli karara http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107.htm bağlantısından erişim mümkündür.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

2015118

Bir diğer deyişle, Anayasa Mahkemesi, 7/1-(b) bendinin çalışma ve sözleşme hürriyeti, ticari özgürlükler gibi konularla ilgisi bulunmadığı değerlendirmesini kararın 18. paragrafındaki tek bir cümleyle tespit ederek ve 7/1-(b) bendinin 5194 sayılı Kanunla değiştirilmiş olması ve dolayısıyla KHK ile düzenlenmemiş olmasından hareketle Anayasa’nın 91. maddesine aykırılıktan bahsedilemeyeceğini belirterek, iptal talebini redddetmiştir.

Hüküm iptal edilmediğinden, artık yeni bir senaryodan bahsetmeye gerek kalmadı görüşündeyiz. Buna ilaveten karardaki tespitler de üzerinde yorum yapılamayacak derecede kısa olduğundan şu an için tartışılacak bir argüman da yok gibi gözüküyor.

Büyük merak ortadan kalktı, marka inceleme sistemimiz için şimdilik değişen birşey yok diyebiliriz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

iprgezgini@gmail.com

Bir Cevap Yazın