INTA KONFERANSI BU YIL ORLANDO’DAYDI

intaorlando1

 

ULUSLARARASI MARKA BİRLİĞİ (INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION / INTA) dünyanın önde gelen ve en büyük marka etkinliklerinden olan konferanslarından 138.’sini bu yıl Mayıs ayında A.B.D.’nin Orlando şehrinde bulunan Orange County Convention Center’da gerçekleştirdi. Kendi resmi sitesinde de belirtildiği üzere INTA, toplam 10.115 kayıtlı katılımcı ile bu yıl tarihindeki en geniş katılımlı toplantıya ev sahipliği yaptı. Temsil ettiğimiz vekillik firmasından Gamze Coşkun Bakır ile birlikte firmamızı uluslararası arenada temsil etmek, sektördeki gelişmeler ile değişimleri yakından takip etmek ve sektörün nabzını ölçmek amacıyla toplantıya katılım gerçekleştirdik.

Giderek küreselleşen, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının son derece önem arz ettiği dünyamızda, yalnızca markalar değil aynı zamanda diğer fikri mülkiyet haklarıyla da yakından ilgilenen birçok müvekkil, vekil ve avukatın bir araya gelmiş olduğu canlı bir forum olan INTA, aynı zamanda güçlü bir iş ağı ve ilişkisi oluşturma açısından da son derece önemli bir etkinlik. Bu büyük toplantı esnasında, WIPO, EUIPO, OAPI ve ARIPO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra bireysel olarak firmaların stantlarından oluşan sergi ve stant alanında geliştirilen programlar ve sunulan hizmetler konusunda bilgi edinmek mümkün. Bunun yanı sıra, alana ilişkin çeşitli konularda çok sayıda eğitim ve seminere katılma olanağı da bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan marka ve patent vekilleri ile yüz yüze ve birebir görüşmeler yaparak ülke bazındaki mevzuat ve uygulamaların ilk ağızdan öğrenilmesi, istişare edilmesi ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi fırsatı ise tüm bireyler ve firmalar için büyük öneme sahip.   

140 ülkeden 10 bini aşkın katılımcının yer aldığı konferans kapsamında gerçekleştirilen toplantılar ve görüşmeler, sınai mülkiyet haklarının gelişimi ve bu hakların korunmasına verilen önemin artmasına katkıda bulunmanın yanında son derece verimli ve karşılıklı sorulara cevap bulunmasını sağlayıp yeni işbirliği fırsatları da yaratıyor. Bu durum elbette gözle görülür bir kıyasıya rekabet ortamı da yaratıyor. Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesinde buluşmaları kolaylaştıran 4 ayrı buluşma noktasının ve son derece geniş bir toplantı alanının payının büyük olduğundan da özellikle bahsetmek gerekiyor.

Yapılan görüşmelerde dile getirildiği üzere marka alanında en çok tartışılan ve gündeme getirilen sorunların başında, uluslararası alanda özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu belirli bölgelerde yoğunlaşan sahte ve taklit ürünler geliyor. Bu görüşmelerin büyük bir kısmında çeşitli ülkelerden vekillerin müvekkilleri adına takip ettikleri sahte ürünlere ilişkin işlemlerin sayısındaki artışın dikkat çekici olduğundan bahsedildi. Aynı zamanda yeni Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile birlikte AB’nin resmi bir kurumu olan OHIM’in adının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) olarak değişmesi, yeni tüzük ile birlikte yaşanacak sistemsel ve uygulamaya ilişkin değişiklikler tartışılırken, ABD’li vekiller ile görüşmelerin temel odak noktasını Kullanım Beyanı sunulmasına ilişkin ayrıntılar ve ABD Patent Ofisi’nin WIPO aracılığı ile gerçekleştirilen başvurular konusunda verdiği ret kararları oluşturdu.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve uluslararası olarak marka ve patent vekilleri ve ilgili firmalar ile ikili temaslarda bulunabilmek amacıyla gerçekleştirilen INTA 2016 etkinliğinde yer almak ve firmamızı temsil etmek son derece büyük bir fırsat ve gurur verici bir deneyim idi. Son olarak Universal Stüdyoları’nda gerçekleştirilen Büyük Kapanış Etkinliği de böylesine önemli ve görkemli bir konferansa yakışacak derecede keyifli ve eğlenceli idi.

İpek Şener

Uluslararası Marka ve Tasarım Danışmanı

Haziran 2016 

Bir Cevap Yazın