Yazarlar hakkında


ipr_gezgini_logo

YAZARLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site kurucusu ve yazarı Önder Erol ÜNSAL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent Enstitüsü’nde göreve başlamıştır. O tarihten bu yana aynı kurumda Marka Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. 2012 yılında bir yıl süreyle Cenevre’de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten, WIPO-OHIM başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılım sağlamıştır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. (İletişim için: unsalonderol@gmail.com)

Önder Erol Ünsal’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: http://iprgezgini.org/author/onderunsal/


gtb_foto

Site yazarı Gülcan TUTKUN BERK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olmasının ardından, Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık kariyerine başlamış ve 2003 yılında Almanya Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana İstanbul Barosu’nda kayıtlı olarak kendi bürosunda avukatlık kariyerine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. (İletişim için: gulcan@gulcantutkun.av.tr)

Gülcan Tutkun Berk’in IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: http://iprgezgini.org/author/gulcantutkunberk/


tolgafoto

Site yazarı H. Tolga KARADENİZLİ, 2003 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitenin Sosya Bilimler Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü’nde marka uzmanı olarak görev yapmakta olup, 2011 yılından itibaren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2013 yılında 6 ay süreyle OHIM Operasyon Departmanında “Görevlendirilmiş Ulusal Uzman” (Seconded National Expert) olarak çalışmıştır. WIPO-OHIM başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantıya kurumunu temsilen katılmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (İletişim için: karadenizlit@gmail.com)

H. Tolga Karadenizli’nin IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: http://iprgezgini.org/author/eloy81/


poyrazdeniz

Site yazarı Poyraz DENİZ, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesinde Basın ve Yayın Yüksek Lisans Bölümü’nde öğrencidir. 2011 yılında marka ve patent vekilliği unvanlarını elde etmiştir. 2012 yılından bu yana Ankara Barosu’nda kayıtlıdır ve yalnızca sınai haklar alanında faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (İletişim için: poyrazdeniz@ankara.av.tr)

Poyraz Deniz’in IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/poyrazdenizz/


selinkaledelen

Selin Kaledelen 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden burslu olarak hukuk ve siyaset bilimleri bölümlerinden mezun olmuştur. 2010 yılında ise İsveç, Lund Üniversite’nde 2 yıllık Avrupa Birliği yüksek lisans programını “Servis sağlayıcıların telif ihlalleri hususunda sorumluluğu” tezi ile tamamlamıştır. 2013 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak marka, internet hukuku ve veri koruma konuları üzerinde çalışmıştır. Birleşmiş Milletler danışmanlığı altında İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı’nı Türkçe’ye çevirmiş ve internet yönetişimi ve internette insan hakları konusunda bir çok uluslararası konferansta konuşmacı olmuştur. 2015 yılından beri de Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi ( EUIPO)’da stajına devam etmekte olup yapay zeka ve fikri mülkiyet problemleri üzerinde çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce, Fransızca, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. Fikri Mülkiyet ve internet hukuku ile ilgili bir çok platformda gönüllü çalışmalar yürütmektedir. ( İletişim için: selinkaledelen@gmail.com)

Selin Kaledelen’in IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/barryallenn/


Site yazarı Gonca ILICALI, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent Enstitüsü’nde göreve başlamıştır. O tarihten bu yana, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nda ve yeni Sınai Mülkiyet Uzmanı unvanı altında görevine devam etmektedir. 2013 yılında bir yıl süreyle Cenevre’de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten, WIPO-OHIM başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılım sağlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (İletişim için: gilicali12@gmail.com)

Gonca Ilıcalı’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/goncailicali/


Site yazarı Özlem FÜTMAN, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 1995 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır. 1996 yılında fiilen Fikri Haklar alanında çalışmaya başlamıştır. 1999 yılından bu yana, şimdiki adıyla, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka ve patent vekilidir. 2005 yılında ABD’de University of New Hampshire School of Law Franklin Pierce Center for Intellectual Property’de “Fikri Mülkiyet ve Teknoloji” alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. ÖZLEM FÜTMAN Fikri Haklar alanında  çok sayıda uluslararası derneğin aktif üyesidir, muhtelif konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır ve makaleleri uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. (İletişim için: ofutman@gmail.com )

Özlem Fütman’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/ozlemfutman/ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman Umut KARACA 1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayan yazar, kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra 2013 yılının başında Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatlığını yapmaya başladı. 2013 yılında yapılan marka vekilliği ve patent vekilliği sınavlarında başarılı olarak marka vekilliği ve patent vekilliği yapmaya hak kazandı. Halen TÜRKPATENT’in avukatlığını yürüten KARACA; 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması sürecinde aktif olarak görev aldı. Yazarın, sınai mülkiyet haklarına ilişkin iki kitabı ile birçok hakemli ve hakemsiz makalesi bulunmaktadır. (İletişim için: osmanumutkaraca@hotmail.com)

Osman Umut Karaca’nın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/oukaraca/


 

 

 

 

 

 

 

 

Damla DUYAN, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2009 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır ve fikri mülkiyet alanında çalışmaktadır. 2010 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka ve patent vekilidir. 2011 yılında Strasbourg / Fransa’da bulunan CEIPI (Center for International Intellectual Property Studies) bünyesinde “MIPLM (Master of IP Law & Management)” yüksek lisans programını tamamlamıştır. Fikri Mülkiyet alanında uluslararası birçok derneğin aktif üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (İletişim için: damladuyan@yahoo.co.uk)

Damla Duyan’ın IPR Gezgini’nde yayınlanmış yazılarına takip eden bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: https://iprgezgini.org/author/dduyan/


 

 

Elif AYKURT KARACA, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halen Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk anabilim dalı yüksek lisans öğrencisidir. 2011 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayan yazar, kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra 2012 yılının başında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünde telif hakları uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır.  Ardından 2013 yılı Nisan ayında marka uzman yardımcısı olarak Türk Patent ve Marka Kurumunda çalışmaya başlamıştır.  Aynı yıl düzenlenen marka vekilliği ve patent vekilliği sınavlarında başarılı olarak marka vekilliği ve patent vekilliği yapmaya hak kazanmıştır.  Yazar,  22.12.2016 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması sürecinde aktif olarak görev almıştır. Halen sınai mülkiyet uzmanı sıfatıyla Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu üyesi olarak görevine devam eden yazar, arabuluculuk da yapmaktadır.

3 thoughts on “Yazarlar hakkında

  1. Pingback: Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13) | IPR Gezgini

Bir Cevap Yazın